Bir milletin kendine yeterli olmadığını söylemek, onu mazisiyle, iktidarıyla, imajiyla beraber gömmek demektir...

                           =Nurettin Topçu=